นโยบายความเป็นส่วนตัว

เมื่อผู้ใช้บริการได้เข้าใช้บริการหรือออกจาก Sobtid.me รวมถึงการเข้าชมหน้าต่างๆของเว็บไซต์ Sobtid.meจะมีการจัดเก็บค่าIP Address รวมถึงชนิดเว็บเบราเซอร์ของสมาชิกทั้งนี้ก็เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์และนำไปพัฒนาบริการของ Sobtid.meเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิก.ในอนาคต

การรวบรวมข้อมูล

1.ในการสมัครสมาชิกกับ Sobtid.me ผู้ใช้บริการจะต้องกรอกข้อมูลชื่อ และ อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ให้ถูกต้องและครบถ้วนเพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้ใช้บริการในอนาคต

2.ข้อมูลส่วนบุคคลที่สมาชิกได้ให้หรือใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมการทำงาน ของ Sobtid.me ทั้งหมดนั้นสมาชิกยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของบริษัทSobtid.meจะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับตามเกณฑ์มาตรฐานสากลสำหรับการรักษาข้อมูลเป็นความลับและจะไม่อนุญาตให้ผู้อื่นเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้นอกจากพนักงานผู้ที่ได้รับอนุญาตจาก Sobtid.me อย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกสมาชิกควรปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข การให้บริการของเว็บไซต์ของบริษัทแต่ละเว็บไซต์โดยเคร่งครัด

3.ข้อมูลทางสถิติสมาชิก(demographic)เฉพาะ เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา,อาชีพ, จังหวัดและประเทศที่อยู่อาศัยจะถูกเก็บข้อมูลทุกครั้งที่มีการดาวน์โหลดตัวอย่าง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book)และการสั่งซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book):ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะถูกแจ้งให้กับสำนักพิมพ์ที่เป็นเจ้าของลิขสิทธ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book)เพื่อใช้ในการวิเคารห์ทางสถิติโดยที่Sobtid.meจะไม่มีการเปิดเผยชื่อ-นามสกุล ,emailaddress, ชื่อโปรไฟล์หรือ ข้อมูลอื่นที่ไม่ได้แจ้งไว้ดังข้างต้นเป็นอันขาด การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

1. Sobtid.meอาจใช้ข้อมูลที่ได้รับจากสมาชิกเพื่อใช้ในการการส่งเสริมการตลาดหรือให้ข้อมูลแก่หน่วยงานที่ทำหน้าที่ด้านการตลาดโดย Sobtid.me เป็นผู้ว่าจ้างพันธมิตรทางธุรกิจหรือผู้ให้การสนับสนุนทางธุรกิจ ตามที่ Sobtid.meเห็นสมควร

2. การเปิดเผยข้อมูลนั้นๆเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายหรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

คุกกี้(COOKIE)

คุกกี้คือไฟล์ขนาดเล็กที่มีสตริงอักขระซึ่งส่งไปยังคอมพิวเตอร์ของสมาชิกเมื่อสมาชิกเข้าชมเว็บไซต์ เมื่อสมาชิกเข้าชมเว็บไซต์นั้นอีกครั้งคุกกี้จะทำให้ไซต์ดังกล่าวจดจำเบราว์เซอร์ของสมาชิกคุกกี้อาจเก็บการตั้งค่าของผู้ใช้หรือข้อมูลอื่นๆสมาชิกสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ของสมาชิกใหม่ให้ปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมดหรือแสดงให้รู้เมื่อกำลังมีการส่งคุกกี้อย่างไรก็ตามสมาชิกลักษณะหรือบริการบางอย่างของเว็บไซต์อาจทำงานได้ไม่สมบูรณ์เมื่อไม่มีคุกกี้

ความรับผิดชอบ

Sobtid.me ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดทั้งหมดในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกเสียหายหรือสูญหายเนื่องจากความผิดพลาดใดๆ ระหว่างส่งข้อมูลระหว่าง serever กับผู้ใช้บริการเหตุสุดวิสัยใดๆการถูกจารกรรมข้อมูลคอมพิวเตอร์(Hack) และ/หรือการกระทำใดๆที่ขัดกฎหมายไม่ว่าการกระทำนั้นจะเกิดจากบุคคลใดๆก็ตามลิขสิทธิ์(Copyrights)

ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย(Copyrights) ข้อความ ภาพ เสียงเนื้อหา ส่วนประกอบใดๆทั้งหมดของ Sobtid.me รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายบริการ ชื่อชื่อทางการค้า ที่ปรากฏบน Sobtid.me เป็นงานอันได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทยโดยชอบด้วยกฎหมายของ Sobtid.meแต่เพียงผู้เดียวหากบุคคลใดลอกเลียน ปลอมแปลงทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชนจำหน่าย มีไว้ให้เช่าหรือกระทำการใดๆในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าหรือประโยชน์โดยมิชอบไม่ว่าโดยประการใดๆ จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากSobtid.me Sobtid.meจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที

Sobtid.meสามารถกเปลียนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ตลอดเวลาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมบริการหรือเมื่อเราได้รับข้อเสนอแนะจากสมาชิก การเปลี่ยนแปลงใดๆในนโยบายจะมีการแจ้งถึงสมาชิกผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หากสมาชิกมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราสมาชิกสามารถติดต่อผ่านที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ support@sobtid.me หรือผ่านหน้า“ติดต่อเรา”

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

Sobtid.meสามารถกเปลียนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ตลอดเวลาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมบริการหรือเมื่อเราได้รับข้อเสนอแนะจากสมาชิก การเปลี่ยนแปลงใดๆในนโยบายจะมีการแจ้งถึงสมาชิกผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หากสมาชิกมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราสมาชิกสามารถติดต่อผ่านที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ support@sobtid.me หรือผ่านหน้า“ติดต่อเรา”

Sobtid.me

6 ม.ค. 2560